Warunki korzystania z programu partnerskiego MF

Umowa

Zapisując się jako Partner w Programie Partnerskim MF („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”).

MocnaFirma zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany warunków świadczenia usług od czasu do czasu bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub ulepszające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach oznacza wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko

Account Terms

 • Aby brać udział w Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
 • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
 • Z Twojego konta może korzystać tylko jedna osoba – pojedyncze konto dzielone przez wiele osób jest niedozwolone.
 • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła.
  MocnaFirma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
 • Jesteś odpowiedzialny za wszystkie publikowane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
 • Jedna osoba fizyczna lub osoba prawna nie może utrzymywać więcej niż jednego konta.
 • Nie możesz korzystać z Programu Partnerskiego w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. W trakcie korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika (w tym między innymi praw autorskich).
 • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów Akademii.

Linki / grafiki na Twojej stronie, w twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie afiliacyjnym otrzymasz unikalny Kod Partnerski. Dozwolone jest umieszczanie linków, banerów lub innych grafik, które udostępniamy wraz z Kodem Partnerskim w witrynie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Zapewnimy Ci wskazówki, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do Akademii. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale nie zmieniamy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za przekierowanie, udostępnimy Ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją witryną a MF. Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją stroną a stroną MF właściwie wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do MF zamieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i które właściwie wykorzystują takie specjalne formaty linków są określane jako „Linki specjalne”. Otrzymasz opłaty za przekierowanie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu MF bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będziemy odpowiadać przed Tobą w odniesieniu do jakiejkolwiek porażki spowodowanej przez Ciebie lub kogoś, komu polecisz korzystanie z linków specjalnych lub nieprawidłowo wpiszesz swój Kod Partnerski, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może skutkować obniżeniem kwot, które w przeciwnym razie zostałyby wypłacone na mocy niniejszej Umowy.

Linki partnerskie powinny wskazywać na stronę promowanego produktu.

Opłaty za polecenia / prowizje i płatności

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za przekierowanie, klient musi kliknąć specjalny link z twojej witryny emaila, lub innego komunikatu na http://mocnafirma.pl i wypełnić zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Płacimy tylko prowizje za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był śledzony przez nasz system. Możemy płacić prowizje od firm wygenerowanych za pomocą właściwie sformatowanych specjalnych linków, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero po indywidualnych ustanowieniach co do wielkości dochodu jako Partnera. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu ustanowionego dla Ciebie, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani zapłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za płacenie rachunków, które przekroczyły próg minimalnej stawki wcześniej ustanowionej.

Identyfikacja siebie jako partnera MF

Użytkownik nie może wydawać żadnych komunikatów prasowych w odniesieniu do niniejszej Umowy lub swojego uczestnictwa w Programie; takie działanie może skutkować wypowiedzeniem z Programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać lub upiększać relacji między nami a Tobą, czyli, że rozwijasz nasze produkty, twierdzisz, że jesteś częścią Akademii lub wyrażasz lub sugerujesz jakiekolwiek relacje lub powiązania między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym wyrażając lub sugerując, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub wpłacamy pieniądze na cele charytatywne lub inne).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za przekierowanie i / lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak twoje bieżące zarabianie jest wyższe niż minimalny, wcześniej ustalony próg, będziesz otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli nie zarobiłeś ustalonej kwoty od ostatniej płatności, zapłacimy Ci następujące kwoty po przekroczeniu tego minimalnego progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty za pośrednictwem tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny produktów i dostępność mogą się różnić od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą mieć wpływ na produkty wymienione w witrynie, nie należy wyświetlać cen produktów na swojej stronie. Podejmiemy uzasadnione handlowo starania, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Będziesz wyłącznie odpowiedzialny za rozwój, obsługę i konserwację swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na Twojej stronie. Na przykład, będziesz wyłącznie odpowiedzialny za:

– Techniczne działanie Twojej strony i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie wyświetlania linków specjalnych na Twojej stronie nie narusza żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym bez ograniczeń wszelkie ograniczenia lub wymagania nałożone przez osobę trzecią, która obsługuje Twoją witrynę)
– Dokładność, prawda i stosowność materiałów zamieszczonych na Twojej stronie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z Produktem oraz wszelkie informacje, które umieszczasz w ramach lub łączysz z linkami specjalnymi)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone w Twojej witrynie nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa osobiste lub własnościowe)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie dokładnego i odpowiedniego ujawnienia Twojej witryny poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, te osoby trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i / lub reklamy oraz zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody na przestrzeganie wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zamówień, licencji, zezwoleń, wyroków, decyzji lub innych wymogów wszelkich organów rządowych, które mają jurysdykcja nad tobą, czy te przepisy, itd. są obecnie w mocy lub później wchodzą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Bez ograniczania powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketingową pocztę elektroniczną i wszystkie inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą zaakceptowania przez nas twojego podania do Programu i zakończy się po jej zakończeniu przez każdą ze stron. Albo ty, albo my, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez niej, poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do http://mocnafirma.pl, oraz wszystkie nasze znaki towarowe, wzory handlowe i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez lub w imieniu nas na mocy niniejszej Umowy lub w związku z Programem. Akademia zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Akademia zapłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej ustanowionego minimalnego progu zarobków.

Zakończenie

Akademia, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek aktualnego lub przyszłego korzystania z Programu lub dowolnej innej usługi MF, z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostęp do Twojego Konta, a także utratę i rezygnację z wszelkich potencjalnych lub przyszłych płatności na Twoim Koncie, jeśli zostały one zarobione przez oszustwo, nielegalne lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. MF zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacje stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie utworzy żadnej spółki, spółki joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania lub przyjmowania ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z czymkolwiek w tej sekcji.

Granice odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy łącznych opłat za przekierowanie zapłacone lub należne na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie składamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancje przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności lub jakichkolwiek domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu działania, transakcji lub wykorzystania handlowego). Ponadto nie gwarantujemy, że działanie Akademii będzie nieprzerwane i wolne od błędów, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Niezależne dochodzenie

POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE W JAKIMKOLWIEK CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) KLIENT SOLICIT ODWOŁUJE SIĘ DO WARUNKÓW, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB DZIAŁAĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH. NIEZALEŻNIE OCENIŁEŚ POTRZEBĘ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE JESTEŚ ZWIĄZANY Z ŻADNYM OŚWIADCZENIEM, GWARANCJĄ LUB OŚWIADCZENIEM INNYM NIŻ USTALONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym z faktycznym lub domniemanym naruszeniem niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania wynikające z niniejszej Umowy lub relacji z nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych będą podlegały poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem przypadków, w których w jakikolwiek sposób naruszyłeś lub groziłeś nam, naruszenie naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o nakaz sądowy lub inną odpowiednią ulgę w każdym sądzie stanowym lub federalnym (i wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję i miejsce w takich sądach) lub jakikolwiek inny sąd właściwej jurysdykcji. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wprowadzone jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na podstawie niniejszej Umowy nie będzie połączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony objętej niniejszą Umową, czy to w drodze postępowania arbitrażowego w klasie czy w inny sposób.

Różne

Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, obowiązywać z korzyścią dla stron i ich odpowiednich następców i cesjonariuszy oraz będzie egzekwowana. Nasz brak egzekwowania ścisłego wykonywania jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Brak wykonania lub egzekwowania przez Akademię jakichkolwiek praw lub postanowień Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między użytkownikiem a MF i regulują korzystanie przez użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem a MF (w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich wcześniejszych wersji Warunków świadczenia usług).