Jedynka – Program do szybkiego ofertowania dla instalatorów elektryków i budowlańców.

Jedynka – Program do szybkiego ofertowania dla instalatorów elektryków i budowlańców.

Nawet szybka i krótka oferta może być pełnowartościowym opracowaniem, które pomoże przekonać klienta do Twojej Firmy. Jedynka to Program do ofert dla instalatorów elektryków i budowlańców.

Jak przygotować taką ofertę ? Zobacz prezentację programu i przykładowe sposoby kalkulacji w ofercie MF Jedynka.

Witaj w Mocnej Firmie w cyklu Akademia dobrej oferty.

Dzisiaj prezentacja programu do ofertowania MF JEDYNKA.

Nasze programy to interaktywne formularze, które w zależności od wersji posiadają różne funkcjonalności.

Oferty te zostały skonstruowane specjalnie pod potrzeby firm usługowych i są wygodną alternatywą do wykonywania kosztorysów.

Program kupujesz raz, masz do niego nieograniczony dostęp i dożywotnie prawo do użytkowania.

Przejdźmy zatem do prezentacji  

By przygotować ofertę otwieramy plik za pomocą programu Adobe Reader. By przekonać się jaki program działa na Twoim komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy i z funkcji „Otwórz za pomocą”  wybierz z listy program ADOBE.

Nawigacja po dokumencie

Standardowo możemy przemieszczać się po dokumencie skrolując w górę i w dół. Jednak znacznie szybszą i wygodniejszą formą i metodą jest nawigowanie dzięki zakładkom , które znajduje się w menu po lewej stronie.

Zakładki w menu bocznym - program do ofert jedynka Mocna Firma
Zakładki w menu bocznym – Program do ofert MF Jedynka

Co do zasady w dokumencie znajdują się pola o różnych funkcjonalnościach np.

 • Pole zdjęcie, które można swobodnie zmieniać
 • Treści do wyboru z listy,
 • Różne pola tekstowe
 • Obszar kalkulacyjny z rożnymi funkcjami matematycznymi

Co ważne, niektóre pola, które uzupełnisz raz pojawiają się później w dalszej części oferty.

Spójrzmy teraz bliżej na strony naszego dokumentu.

JEDYNKA jest programem do szybkiego ofertowania jednak zachowuje przy tym wszystkim  profesjonalny charakter.  Posiada:

 • Stronę tytułową
 • opisu oferty
 • kalkulacji
 • Stronę zlecenia.

Możesz zdecydować czy klient otrzyma dokument zawierający wszystkie te elementy czy tylko przez Ciebie wybrane i wypełnione strony.

STRONA TYTUŁOWA

Na górze stronie tytułowej znajduje się Twoje logo. Pod spodem, pod logiem jest miejsce na slogan reklamowy. Jeśli nie masz takiego sloganu wystarczy wykasować tą treść.

Widok strony okładki - program do ofert Jedynka Mocna Firma
Miejsce na slogan reklamowy w programie do ofert

Następnie – Pola zdjęciowe, tutaj stosujemy dowolne grafiki o rozszerzeniu JPG najlepiej  jednak prezentuje się zdjęcie w proporcji  16/9

Pod zdjęciami mamy tytuł oferty. Jest to pole do wyboru z listy,  możemy także swobodnie umieścić tutaj własną treść

Widok strony z lista opcji co wyboru - Program do ofert Jedynka Mocna Firma
Nagłówek do wyboru z listu – Program do ofert MF Jednynka

Następnie znajduje się pole tekstowe. Możemy użyć go do wstępnego opisania przedmiotu oferty lub wpisać np. dłuższą nazwę zadania.

Na stronie widzimy także dwa przyciski, które nie są widoczne po wydruku oferty. Jest to przycisk funkcyjny:

 • Wyzeruj dane klienta.
 • Wyzeruj kalkulacje.   
Przyciski funkcyjne - program do ofert Jedynka Mocna Firma
Przycisku funkcyjne w programie do ofert MF Jedynka

 Przejdźmy teraz dalej

STRONA OPISOWA OFERTY

To bardzo ważna część oferty. Znajdują się tu pola administracyjne jak dane klienta czy też dane opiekuna klienta.  Jest tutaj także pole tekstowe, w którym możemy napisać kilka słów o swojej firmie lub odnieść się bezpośrednio do przedmiotowej oferty.

W tej części i to jest najważniejsze, uzupełniamy  ISTOTNE PARAMETRY OFERTY, które obok ceny będą  brane przez klienta pod uwagę w trakcie wyboru wykonawcy i firmy. Wyraźne przedstawienie naszych warunków takich jak

Istotne parametry oferty - widok strony opisowej w programie do ofert Jedynka Mocna Firma
Istotne parametry oferty w programie do ofert MF Jedynka
 • Sposób kalkulacji ,
 •  Proponowana forma rozliczenia ,
 • Proponowany termin wykonania ,
 • albo też Udzielana gwarancja ,

to z jednej strony budowanie właśnie wizerunku transparentnej i przewidywalnej firmy, a z drugiej strony uniknięcie potencjalnych nieporozumień w przyszłości.  Mamy tutaj do wyboru wiele wariantów z rozwijanych list

Na stronie opisowej znajduje się także zgoda na przetwarzanie danych osobowych klienta, czyli Klauzula RODO

CZĘŚĆ KALKULACYJNA

Jak widzimy – wcześniej uzupełnione dane zarówno dane klienta jak i ISTOTNE PARAMETRY OFERTY zaczytały się automatycznie na stronie kalkulacji. To rozwiązanie powoduje, że jeśli zrezygnujemy  z drukowania  pozostałych stron i odchudzimy naszą ofertę, na tej jednej stronie mamy wszystkie niezbędne informacje dla klienta.

Część kalkulacyjna - Dane klienta Program do ofert Jedynka Mocna Firma
Dane zapisane w jednym miejscu zaczytują się automatycznie – Program do ofert Jedynka

JEDYNKA w nowej wersji jest powiększona i posiada 20 aktywnych wierszy obliczeniowych.

Spróbujmy w takim razie coś policzyć. Pokażę teraz dwie  przykładowe metody kalkulacji.

Kalkulacja 1

W polu tekstowym, uzupełniamy opis usługi np. USŁUGA 1 , dalej  wpisujemy :

 • Ilość, Następnie
 • Jednostka miary, oraz
 • Cena

uzupełnię tak 10 pozycji

Pierwsza przykładowa metoda kalkulacji – program do ofert Jedynka

Jeśli nasze pozycje zawierały wyłączenie cenę usługi wypadałoby w kolejnych polach umieścić cenę materiału Ja wprowadzę pięć zbiorczych pozycji materiałowych

W podsumowaniu widzimy teraz wartość netto całej oferty  Możemy dodać klientowi rabat wpisując wartość procentową. Wybieramy też stawkę podatku VAT i gotowe.

Druga  metoda kalkulacji w programie JEDYNKA.

Jeśli nie chcesz wpisywać cen jednostkowych poszczególnych czynności, a tylko opisać klientowi co oferujesz w danej cenie, możesz zrobić w następujący sposób:

 • Wpisujemy Opis pozycji
 • Ilość
 • Jednostkę miary,

a cenę pozostawiamy wyzerowaną. Uzupełniamy tak 10 pozycji,

Teraz pod spodem w jednej pozycji wpisujemy np. taką treść 

Wyżej wymieniony zakres prac  1 kpl  i cena za jeden komplet.

Podobnie możemy postąpić z materiałami wpisując je szczegółowo lub tylko jedną wartością. Ja wpiszę zbiorczą wartość materiałów.

Przykładowa kalkulacja program do ofert Jedynka Mocna Firma
Druga przykładowa metoda kalkulacji – program do ofert Jedynka

Tak jak w poprzednim przykładzie  dodajemy rabat, a w zasadzie odejmujemy rabat , dodajemy podatek Vat  i gotowe.   

Opracowaliśmy w ten ekspresowy sposób dokument, który mógłby już trafić do klienta

Jednak to nie wszystko co oferuje nam program JEDYNKA

Na następnej stronie jest zintegrowane zlecenie. Na etapie oferty możemy traktować to zlecenie jako wzór a, dopiero kiedy klient zaakceptuje naszą ofertę wróć do tego dokumentu i uzupełnić treść .

Dane klienta zaczytały nam się automatycznie, wystarczy teraz wpisać wartości doprecyzować zakres prac, wpisać umówiony termin realizacji i w zasadzie mamy gotową uproszczona umowę.

Widok strony zlecenie – Program do ofert MF JEDYNKA

To wszystko w tej części

Mam dla Ciebie więcej podpowiedzi, by w pełni korzystać z naszych programów, usprawnić obsługę klienta. I wykonywać coraz lepsze oferty.

Sprawdź też jakie inne funkcje i metody kalkulacji zastosowaliśmy w pozostałych programach do ofertowania.

LINK PROWADZĄCY DO NAJNOWSZEJ WERSJI PROGRAMU ( OTWIERA SIĘ W OSOBNEJ KARCIE) : LINK

Zostaw komentarz