Program do ofert dla instalatorów elektryków i budowlańców. MF TRÓJKA Program do wykonywania kalkulacji i ofert na złożone prace i inwestycje

Program do ofert dla instalatorów elektryków i budowlańców. MF TRÓJKA Program do wykonywania kalkulacji i ofert na złożone prace i inwestycje

W każdej branży usługowej występują takie prace, które trzeba podzielić na osobne grupy. Robi się tak by oferta była czytelna dla klienta i jednocześnie po to aby o wszystkim pamiętać podczas ofertowania.

Jak przygotować rozbudowaną ofertę ? Zobacz prezentację programu i przykładowe sposoby kalkulacji w ofercie MF TRÓJKA.

Witaj w Mocnej Firmie

W cyklu Akademia Dobrej Oferty

Dziś Program do ofert, który pozwoli wykonywać kalkulacje złożonych prac. W tej części omówimy program TRÓJKĘ, który stworzony został w taki sposób, by oferta była maksymalnie zrozumiała przez klienta, który będzie analizować oferowany przez nas zakres prac.

Znamy się na kalkulowaniu usług i produktów dlatego opracowując nasze oferty skupialiśmy się nie tylko na kwestii kalkulacji ale także na stosowaniu w ofercie takich mechanizmów, które pomagają budować wartość marki i wartość proponowanych dóbr.

Trójka posiada osiem działów kalkulacyjnych zestawienie materiałów oraz cross selling. Jest tutaj także i tutaj możliwość wydruku bez cen jednostkowych.

Zacznijmy od początku  

Pamiętajmy, by oferty otwierać za pomocą programu Adobe. Daje to gwarancje poprawnego działania wszystkich funkcji matematycznych.  Jeśli Adobe nie jest ustawione domyślnie kliknij prawym przyciskiem i z opcji  otwórz za pomocą wybieramy właściwy program.    

Tradycyjnie zobaczmy nawigację po dokumencie

Po ofercie możemy poruszać się skrolując w górę lub w dół lub za pomocą zakładek w menu bocznym  przenosić się w wybrane miejsce w ofercie.

v

Podobnie jak w pozostałych programach znajdziemy tu pola o różnych sposobach eksploatacji i tak np : pola zdjęciowe, treści do wyboru z listy, różne pola tekstowe, tabele z funkcjami matematycznymi

Okładka lub STRONA TYTUŁOWA

Na górze strony tytułowej znajduje się Twoje logo oraz miejsce na slogan reklamowy

Trzy pola zdjęciowe które można dowolnie zmieniać pod warunkiem stosowania grafik JPG

Pod zdjęciami jest nagłówek  oraz spore pole tekstowe do wstępnego opisu lub na dłużą nazwę zadania.

Następnie znajduje się numer oferty oraz skrócona nazwa Inwestora .

By stworzyć numer wpisujemy aktualną datę oraz wybieramy liczbę porządkową 

Przejdźmy teraz dalej

Strona tytułowa -Okładka

STRONA OPISOWA OFERTY

Zwracam zawsze uwagę na ta stronę gdyż jest to ważny element każdej oferty. To tu w dość łatwy sposób możemy stracić lub zyskać kilka cennych punktów wpływających na ogólne  zaufania w oczach klienta. To tutaj możemy odróżnić się czymś innym niż cena. Właśnie tutaj zapoznajemy klienta z krótkim opisem naszej firmy oraz informacjami dotyczącymi tej konkretnej oferty.   

Najważniejszą jednak sprawą jest wyraźne określenie  ISTOTNYCH PARAMETRÓW OFERTY. Często ten element jest pomijany lub niedopowiedziany. Tutaj oferta niejako prowokuje by określić konkretnie informacje o tym jaka jest proponowana forma rozliczenia, Jaki jest:

  • Sposób wykonania kalkulacji
  • Proponowany termin wykonania
  • Długość i warunki gwarancji

Określenie wspomnianych elementów skutecznie zapobiega późniejszym rozczarowaniom lub nieporozumieniom.

Program do ofert dla instalatorów, elektryków i budowlańców- Opis do oferty i instotne parametry
Strona opisu oferty

 Zapoznajmy się teraz z działami  kalkulacji.

Jak powiedziałem na wstępie Trójka może kalkulować szeroki zakres prac. Realizujemy to dzięki ośmiu niezeależnym działom, w których znajdziemy po 10 interaktywnych wierszy do kalkulacji

W naturze daje to możliwości rozpisania całych robudowanych inwestycji.

Kalkulacje w dziale zaczynamy od nadania nazwy i określenia kategorii, czy wycena w tym dziale zawiera tylko cenę usługi, czy np. cenę usługi z materiałem.

Program do ofert dla instalatorów, elektryków i budowlańców- Działy kalkulacyjne
Osiem działów kalkulacyjnych oferty

Działy kalkulacyjne można wykorzystać na różne sposoby. Sposób podstawowy to oczywiście będzie pogrupowanie zakresu prac w taki sposób, przemyślany usystematyzowany sposób, tak aby klient rozumiał jak najwięcej. To wpływa na tzw. User experience doświadczenie klienta (użytkownika), odczucia jakie doznaje podczas zapoznania się z naszą propozycją

Drugim sposobem wykorzystania tych działów będzie stworzenie wielu wariantów tego samego zakresu prac  np. wariant droższy i wariant tańszy lub technologia A technologia B

 Każdy z działów ma swoje podsumowanie, możliwość udzielenia rabatu i określenia stawki podatku VAT.

Program do ofert dla instalatorów, elektryków i budowlańców- Podsumowanie działu kalkulacyjnego
Podsumowanie działu

Strony bez cen jednostkowych

Istnieje szereg okoliczności, w których  pokazywanie klientowi cen jednostkowych jest niepotrzebne, Np. może tak być na wstępnym etapie  rozmów gdzie nie chcemy odkrywać wszystkich kart  lub może to wynikać wprost z charakterystyki branży gdzie bardziej liczy cena za cały dział, a nie poszczególne czynności. 

Dlatego wcześniej uzupełnione działy mają swoje odpowiedniki w postaci stron bez cen jednostkowych. Dział pierwszy  posiada stronę bez cen dział drugi posiada własną stronę bez cen jednostkowych itd.

Program do ofert dla instalatorów, elektryków i budowlańców- Strony bez cen jednostkowych
Oferta TRÓJKA – Strony bez cen jednostkowych

Na stronach bez cen jednostkowych nazywanych przez nas na stronach niebieskich klient widzi opis, ilość , jednostkę miary i oczywiście pełne podsumowanie. Dodam, że pod każdym działem znajduje się pole opisowe, w którym możemy skomentować dział lub opisać jakieś istotne informacje.

Zestawienie Materiałów

W trójce do dyspozycji jest kolejny dział i jest to zestawienie materiałów. Możemy tu wycenić klientowi urządzenia lub złożyć ofertę na materiały dotyczące ośmiu działów robocizny. W tym zestawieniu każda pozycja posiada własne pole rabatu. 

Klient na tym zestawieniu widzi także podsumowanie, cenę przed i po rabacie oraz wartość udzielonego rabatu. 

Podsumowanie tego zestawienia wliczane jest w cenę całej oferty co zobaczymy na podsumowaniu.

Program do ofert dla instalatorów, elektryków i budowlańców- Zestawienie materiałów i urządzeń
Dział materiały i urządzenia – Oferta Trójka

Następną ciekawą funkcjonalnością oferty jest Tabela Dodatkowych możliwości czyli sprzedaż krzyżowa.

To w tym miejscu możemy podprogowo zasygnalizować klientowi co wybrali inni klienci lub jakie są dodatkowe nasze usługi lub produkty pasujące do tego klienta.

Obawiając się, że nasza konkurencja odchudzi swoją ofertę i wypadniemy na ich tle zbyt drogo, możemy tabele sprzedaży krzyżowej traktować jako propozycje opcji dodatkowych i dzięki temu nie zawyżać wyceny podstawowej.

To zestawienie nie posiada własnego podsumowania i nie wlicza się w podsumowanie całej oferty.

Program do ofert dla instalatorów, elektryków i budowlańców- Dodatkowe możliwości - tabela sprzedaży krzyżowej
Tabela sprzedaży krzyżowej – Oferta Trójka

Zestawienie ofertowe – podsumowanie

Tabela zbiorcza uzupełniła się automatycznie bez naszego udziału. Mamy tu wszystkie uzupełnione wcześniej działy, kategorie wartości wynikające z podsumowania działów.

W sytuacji kiedy wykorzystaliśmy nasze działy jako ofertę wariantową i w poszczególnych działach powtarzają się te same prace podsumowanie wprowadzałoby  klienta w błąd gdyż cena naszej oferty byłaby zwielokrotniona.  By tego uniknąć wyłączamy funkcję RAZEM poprzez wybranie z listy pustego pola.

Program do ofert dla instalatorów, elektryków i budowlańców- Podsumowanie działów kalkulacyjnych.
Podsumowanie działów kalkulacyjnych

W ofercie mamy do dyspozycji zintegrowane zlecenie.

Jest to wygodna i ekspresowa forma tworzenia uproszczonej umowy.

Na etapie oferty prezentujmy klientowi to zlecenie jako wzór. Po akceptacji oferty możemy wrócić do dokumentu i uzupełnić zlecenie lub umowę.

Nasze dane, dane klienta zakres oraz wartości są automatycznie zapisane.

Precyzujemy postanowienia umowne, daty i formę rozliczenia.

Program do ofert dla instalatorów, elektryków i budowlańców- Strona zlecenie
Oferta Trójka – zintegrowane zlecenie

 Trójka daje wiele satysfakcji w kalkulowaniu i bardzo ułatwia rozmowy z klientem. Jest profesjonalnym mocnym opracowaniem. Skraca czas wykonania dużych kalkulacji. Ogranicza możliwość popełnienia błędów i pominięcia ważnych elementów.

To wszystko w tej części.

Mam dla Ciebie więcej podpowiedzi, by w pełni korzystać z naszych programów i wykonywać coraz lepsze oferty.

Sprawdź też jakie inne funkcje i metody kalkulacji zastosowaliśmy w pozostałych programach do ofertowania.

LINK PROWADZĄCY DO NANOWSZEJ WERSJI PROGRAMU ( OTWIERA SIĘ W OSOBNEJ KARCIE) : LINK

Zostaw komentarz